Automatisering for OrionMedia

  • Referense
  • 18. januar 2023

Orion Media er et nordisk Performance Marketing Byrå. Selskapet har over 10 års erfaring i den digitale markedsplassen både med annonsørkampanjer og publisisters nettmedier.

Orion Media skaper et svært godt forhold mellom annonsører, og utgiverne. På denne måten skapes gode resultater og ROI for alle parter som er involvert i markedsføringsprosessen.

Utfordringen

Orion Media kobler annonsører sammen med annonseplattformer. Utfordringen frem til nå har vært å sammenstilledata fra annonseplattformen med data fra annonsøren, og gi begge parter rapport, faktura og utbetaling. Prosessen har vært å manuelt gå gjennom hver annonsør og se hvor mye kjøp og klikk som er blitt generert hos en annonseplattform, for deretter å manuelt taste dette inn i et faktureringssystem. Den samme prosessen for utbetaling gjentas for annonseplattformen.

Løsningen

GreenDigital har satt opp en løsning i Microsoft Azure for å håndtere disse dataene. Løsningen er blitt automatisert gjennom bruk av Azure Functions og API-ene til kjernesystemene til Orion.

Det kjøres en funksjon som lager fakturagrunnlag i to etapper. Først en månedsrapport som automatisk sendes ut til annonsør via mail. Den kan så justeres i samråd med annonsøren før den endelige fakturaen sendes ut. Deretter lages det en oversikt over inntektsandelen som annonseplattformen skal ha, som deretter sendes inn til regnskapssystemet til Orion for utbetaling.

Løsningen har blitt at Orion Media har fått automatisert en rekke prosesser som tidligere ble håndtert manuelt eller flyttet inn og ut av regneark. Prosessen har gitt betydelige besparelser ved månedsoppgjør. Fakturaene må fortsatt godkjennes før utsending, hvilket gir Orion muligheten til å korrigere eventuelle feil eller mangler før det når kunde. Men gjennomføres langt raskere enn tidligere.

Metodikk

For Orion Media har vi gjennomført prosjektet med en smidig utviklingsmetodikk. Dette gjør at vi ikke har hatt behov for noen detaljert løsningsspesifikasjon i forkant. Vi har med utgangspunkt i et minste behov utviklet løsningen i kontinuerlig dialog med kunde slik at den tilfredsstiller kundens samlede behov.