Benchmarking av regnskapstall

  • Referense
  • 18. januar 2023

Saga Ringerike består av 5 firmaer som er samlokalisert på Hønefoss. Konseptet deres er «one stop shopping» hvor alle behov innenfor økonomi, lønn og HR betjenes samlet.

Saga Ringerike består i dag av:

  • Saga Regnskap Hønefoss AS Autorisert regnskapsførerselskap og ett av landets største enkeltkontor med 40 medarbeidere. Medlem av den landsdekkende kjeden Saga Services.
  • Saga Entreprenør Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap med fokus på entreprenør- og håndtverkerbransjen. Medlem av den landsdekkende kjeden Saga Services.
  • Saga Consult AS Konsulentselskap som tar over der rådgivningen fra din regnskapsfører slutter. Spesialisert på tannleger, herunder verdivurdering, kjøp og salg av virksomheter.
  • Saga BHT AS Leverer produkter og tjenester som dekker din virksomhets behov, og som er i tråd med de nye forskriftene for bedriftshelsetjeneste.

Utfordringen

En av Saga regnskap sin kunde er en stor franchise-kjede i Norge. Denne kjeden har en rekke avdelinger som er registrert som egne aksjeselskaper og har egne regnskaper. Det er et ønske fra kjede-ledelsen å fremskaffe benchmark-tall fra de ulike avdelingene slik at hver avdeling kan sammenligne seg mot de beste og hva som er gjennomsnittet av alle avdelinger. Det er ønskelig å få så ferske tall som mulig i en rapport-type. Tidligere har Saga satt disse tallene sammen i Excel og det har vært en stor jobb å samle alle dataene i en rapport.

Løsningen

GreenDigital har satt opp en løsning i Microsoft Azure for å håndtere dataene. Gjennom en Azure Synapse tunell vasker vi data fra de ulike selskapene og normaliserer dem slik at de er sammenlignbare.

Vi satt deretter opp en løsning med visning i Microsoft PowerBI. Her har vi laget standardiserte rapporter og visninger som er anonymisert, men hver enkelt avdeling ser sine tall og sin avdeling opp mot beste og gjennomsnitt. Disse tallene er også vektet opp mot hvor stor avdelingen er slik at en sammenlignes med relevante andre.

Kjedeledelsen ser alle tall og kan drille ned på enkeltavdelinger. Alle tall er i sanntid, men siden det er regnskapstall er det relevant å dele det inn i månedstall.

Metodikk

For Saga regnskap har vi gjennomført prosjektet med en smidig utviklingsmetodikk. Dette gjør at vi ikke har hatt behov for noen detaljert løsningsspesifikasjon i forkant. Vi har med utgangspunkt i et minste behov utviklet løsningen slik at den tilfredsstiller kundens samlede behov.