Foringsroboter i fjøs

  • Referense
  • 18. januar 2023

Fjøssystemer er en landsdekkende leverandør av bygg og innendørsmekanisering til landbruket. Konsernet består av 7 selvstendige avdelinger, med felles administrasjon på Fåvang i Gudbrandsdalen.

Utfordringen

Fjøssystemer har en rekke produkter til bruk i fjøs. Innenfor storfe har de blant annet egne produkter i en produktserie som kalles «Smart Fôring». Smart Fôring er et digitalt system bygget på en PLS arkitektur som sikrer at dyrene får det foret de trenger på det tidspunktet de trenger det. Og med minst mulig behov for manuelt arbeid. Styringen av PLSen gjør bonden via en touch-skjerm på fôringsmaskinen. Interaksjonsdesignet og det visuelle uttrykket på denne har etter hvert blitt noe gammeldags og Fjøssystemer har et ønske om å revitalisere denne gjennom bedre interaksjon, mer intuitivt grensesnitt og et moderne uttrykk som gjenspeiler Fjøssystemer sin identitet.

Løsningen

Green Digital har i samarbeide med leverandøren av PLS-systemet revitaliserthele det grafiske uttrykket og modernisert uten at dette har gått på bekostning av funksjonalitet eller driftsstabilitet i løsningen.
Det er også satt opp løsninger som gjør at bonden kan følge fôringsmaskinen både på maskinen i fjøset, på kontoret og via mobil. Dette gir bonden mer kontroll, mer frihet til å ikke måtte være i fjøset ved alle fôringstidspunkter og ikke minst bedre kontroll på fôrkvaliteten til besetningen.

Metodikk

Det har vært viktig for Green Digital å sette seg godt inn i bondens hverdag og å lage intuitive grensesnitt som gjør det raskere å mer effektivt å fôre besetningen. Dette gjelder sammensetningen av grovfôr (gress fra rundball), kraftfôr og kraftfôrkvalitet og vann som inngår i miksen som tilbys kyrne. Vi har derfor vært på flere besøk hos en melkebonde og kjørt dybdeintervjuer med vedkommende. Ut fra dette har vi skissert wireframes, kjørt brukertester på disse og gjennomført et design som gjenspeiler Fjøssystemers grafiske profil.